Pär Segerdahl:Kulturen är evolutionens turbomotor

Kultur intresserar i dag även biologer, som ser kulturell överföring av beteenden hos många djurarter. Enligt psykologen Michael Tomasello har dock människan ett unikt kulturellt lärande, som utvecklat vår arts själsförmögenheter i en takt som vida överträffar vad evolutionen själv kan åstadkomma.

Pär Segerdahl
Publicerad
Annons

Frågan vilka mänskliga egenskaper som har en biologisk grund och vilka som skapats i mänskliga kultursammanhang har en tendens att röra upp känslorna och förstärka motsättningarna mellan naturvetare och humanister. Det finns dock även fall där just denna fråga snarare förenat biologin med humanioras perspektiv. Inte minst gäller detta inom primatologin (forskningen om apor). Apornas subtila beteendeformer antyder nämligen inte bara vårt biologiska ursprung, utan påvisar även hur oerhört många av våra ”unikt” mänskliga egenskaper som finns redan i naturen. Människan må vara ett djur, men djuren är antagligen mer mänskliga än vi brukar anta (se Staffan Ulfstrands streckare om primatologen Frans de Waals arbete i SvD 27 maj 2001).

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons