Dagens 21 länsstyrelser bör bli 11

Flera av våra län är för små för att ge ett tillräckligt underlag för en effektiv statlig regional verksamhet. Färre länsstyrelser är enda sättet att lösa många av de problem som utredningen har identifierat, skriver den särskilde utredaren Mats Sjöstrand.

Publicerad
Den reform som nu föreslås ger starkare och effektivare länsstyrelser till en lägre kostnad än i dag, skriver utredaren Mats Sjöstrand.

Den reform som nu föreslås ger starkare och effektivare länsstyrelser till en lägre kostnad än i dag, skriver utredaren Mats Sjöstrand.

Foto: JESSICA GOW/SCANPIX
Annons

Någon regionbildning genom sammanläggning av landsting kommer inte att ske förrän tidigast 2019. Så länge kan staten inte vänta med att reformera sin regionala förvaltning. Som ett led i att få till stånd en effektivare regional förvaltning bör antalet länsstyrelser minska från dagens 21 till 11. Det är ett av de förslag som finns i betänkandet ”Statens regionala förvaltning – förslag till en angelägen reform” som i dag överlämnas till statsrådet Stefan Attefall.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons