Lärosäten hindrar demokratiska samtal

Vi som representanter för sju politiska studentförbund har beslutat att skriva denna artikel i protest mot hur studentkårer och Sveriges högskolor och universitet behandlar partipolitiska föreningar. Gång på gång nekas vi tillträde till universitetens och högskolornas lokaler. Det motstånd som universitet, högskolor och studentkårer uppvisar mot partipolitiska organisationer är oacceptabelt, skriver företrädare för S, M, MP, FP, V, C och KD.

Publicerad
Annons

För att få tillåtelse att dela ut material, låna lokaler eller affischera ute på Sveriges högskolor och universitet krävs tillstånd. Hur och till vem man ska vända sig för att ansöka om dessa tillstånd skiljer sig dock åt mellan olika lärosäten. När vi har diskuterat problemet oss studentförbund emellan har vi även märkt att vi blir olika bemötta, på campus där vissa av oss blir insläppta nekas andra tillträde. Ett system som bygger på sådan godtycklighet är djupt orättvist.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons