Stockholms stad sålde ut 26000 bostäder

Allmännyttan har stadigt krympt i takt med att tiotusentals lägenheter har sålts ut. SvD Näringsliv kartlägger det historiska skiftet på bostadsmarknaden efter de senaste årens ombildningar av Stockholms stads hyresfastigheter.

Uppdaterad
Publicerad
SvD Näringsliv granskar allmännyttans utförsäljning av tiotusentals lägenheter.

SvD Näringsliv granskar allmännyttans utförsäljning av tiotusentals lägenheter.

Foto: TT.
Okänd
Foto: Okänd
SvD Näringsliv:s reportrar Johan Hellekant och Sebastian Orre.

SvD Näringsliv:s reportrar Johan Hellekant och Sebastian Orre.

Foto: Yvonne Åsell / Svenska Dagbladet
Annons

Ett paradigmskifte. Så kan man beskriva utvecklingen på Stockholms bostadsmarknad mellan 2007 och 2014. Trots att det har omgärdats av politisk kontrovers hann stadens allmännyttiga bostadsbolag under en åttaårsperiod sälja nära 26 000 lägenheter till bostadsrättsföreningar för ombildning till bostadsrätter. Bakgrunden var Alliansens valvinst i kommunalvalet 2006 och ett efterföljande "principbeslut" om att de boende i allmännyttan skulle få möjlighet att friköpa sina bostäder.

Beslutet gjorde ombildningsprocesserna till de allmännyttiga bostadsbolagens "högsta prioritet". Utvecklingen och beslutet var en del i en medveten bostadspolitik från den borgerliga majoriteten. I det ingick inte bara att allmännyttans redan övertygade hyresgäster skulle få möjlighet att ombilda. Stadshusets koncernbolag Stadshuset AB fick i uppdrag "att genomföra särskilda insatser för att stimulera ombildning till bostadsrätt i ytterstaden". Under perioden har boendeformen vunnit mark i en dramatisk takt och gått till att vara den vanligaste för flerbostadshus i Stockholm.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons