Bly i kaffevattnet på KI

Höga blyhalter i varmvattnet fick institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet att omedelbart dra ut kontakten till avdelningens kaffemaskiner. Nu utreder företaget som levererar automaterna om felet kan gälla fler maskiner och modeller – samt om det till och med kan röra sig om en branschfråga.

Publicerad
Annons

Det var vid en rutinkontroll som man upptäckte att varmvattnet i institutionens kaffemaskiner med god marginal överskred de gränsvärden för bly som satts upp av Livsmedelsverket.

– Gränsvärdet för bly ligger på 10 mikrogram per liter, men här var det uppemot hundra mikrogram per liter, även om det varierade under dagen och i olika prover, säger Marika Berglund, docent vid institutet för miljömedicin vid Karolinska institutet.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons