Tore Frängsmyr:Heliocentrisk världsbild i fokus

Vetenskapshistorikern Owen Gingerich ägnade 35 år av sitt liv åt astronomen Copernicus. Resultaten presenteras nu i ”Boken som ingen läste”, där det visar sig att ett nätverk av astronomer och fysiker visst studerade Copernicus bok ”Om de himmelska kretsloppen”.

Tore Frängsmyr
Publicerad
Annons

En novemberdag 1679 samlades teologiska fakulteten vid Uppsala universitet i domkyrkan för en veritabel kättarprocess. Orsaken var att den 21-årige Nils Celsius (så småningom pappa till Anders Celsius) hade skrivit en avhandling om astronomins sanna principer (”De principiis astronomicis propriis”). Där hade han åberopat Copernicus och Galilei på ett otillbörligt sätt, vilket kunde skada kyrkan och Bibeln. Den unge studenten förbjöds föra ut sina teser och blev stoppad i sin akademiska karaktär.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons