”Stelbent VA-lag gynnar fel lösningar”

Småhusägare och kommuner drabbas nu på löpande band av orimliga kostnader för nya VA-lösningar. Lagen styr mot stora ledningsbundna nät, istället för att främja robusta anläggningar med låg produktion av avloppsvatten eller arbete uppströms med att få bort farliga kemikalier. Därför måste VA-lagstiftningen ses över, skriver flera debattörer gemensamt.

Publicerad
Annons

Lagen ålägger kommunen att tillhandahålla kommunalt VA om det av miljö- eller hälsoskäl ”behöver ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang”. Det är kanske rimligt i helt nya bostadsområden utan annan bebyggelse i närheten. Men i verkligheten börjar man sällan ett samhälle från scratch. Lagen skapar stora problem vid utbyggnad av små samhällen. Kommunen har ansvar att tillhandahålla VA för varje glest bebodd by, så fort en enda fastighetsägare vill det. Alla småhusägarna måste då betala anslutningsavgiften som ofta ligger kring 200 000 kronor eller mycket mer, även när de flesta redan har ett fungerande avlopp.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons