Grannländerna ligger steget före Sverige när det gäller utbyggnad av havsbasead vindkaft. Här transformatorer som ska kopplas till tyska delen av vindparken Kriegers Flak.
Grannländerna ligger steget före Sverige när det gäller utbyggnad av havsbasead vindkaft. Här transformatorer som ska kopplas till tyska delen av vindparken Kriegers Flak. Foto: Alamy

Försvarets vetorätt ifrågasätts allt mer

En vindkraftspark till havs kan producera lika mycket el som en kärnreaktor. Men Sverige ligger långt efter andra länder i utbyggnaden. Nu pekas försvaret ut som bromskloss.

Publicerad

Än så länge finns här bara öppet hav.

Snart ska 128 stycken 200 meter höga vindkraftverk stå här. Under ideala förhållanden kommer de att producera lika mycket el som en halv kärnkraftsreaktor. Det räcker för att förse 500 000 hushåll med el.