Domstolen: Fel att stänga Lundsberg

Förvaltningsrätten upphäver Skolinspektionens beslut om att stänga Lundsberg. Skolinspektionen har inte haft laglig grund för beslutet, enligt domstolen. Efter beslutet säger sig nu utbildningsminister Jan Björklund (FP) vara beredd att ändra lagen.

SvD, TT
Publicerad
Lundsbergs internatskola får fortsätta ha öppet. Det blev resultatet av förvaltningsrättens dom.

Lundsbergs internatskola får fortsätta ha öppet. Det blev resultatet av förvaltningsrättens dom.

Foto: TOMAS ONEBORG
Annons

Nu kan skolan alltså fortsätta vara öppen. ”Den rättsliga genomgång som domstolen gjort visar att Skolinspektionen inte har befogenhet att utöva tillsyn över sådan internatverksamhet som äger rum utanför skoldagen”, säger chefsrådmannen Anna Maria Åslundh-Nilsson i ett pressmeddelande.

Detta trots det nära sambandet mellan själva utbildningen vid Lundsberg och dess internatverksamhet. Trots att de drivs tillsammans och förmodligen uppfattas som en helhet av både stiftelsen och eleverna så har Skolinspektionen inget som helst lagstöd att utöva tillsyn över internatet. Och det måste man ha enligt grundlagen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons