Avlopp bör beskattas utifrån kretslopp

Det är nu dags för politiker och myndigheter och ta sitt ansvar genom att stimulera samhällsekonomiskt fördelaktiga och resursmässigt hållbara, flexibla och lokalt anpassade lösningar för att omhänderta avloppet. Det skriver experten Lars Hylander.

Publicerad
Annons

EU:s sjunde miljöhandlingsprogram ”leva gott inom planetens gränser” syftar till ett resurs­effektivt och koldioxidsnålt ekonomiskt system och till skyddet av människors hälsa. I strid med EU:s intentioner bortser Havs- och vattenmyndigheten och kommunernas miljökontor från kretslopp när enskilda fastigheters hushållsavlopp ska omhändertas i den nyligen inledda Tillsynskampanjen.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons