Dagens Sverige rymmer mer än en sorts tro

Humanisternas kampanj ”Gud finns nog inte” har fått mycket reaktioner. Vad är det i tanken om ett samhälle där alla har rätt till sin egen tro som skrämmer så, frågar Christer Sturmark i sitt svar till Susanne Wigorts Yngvesson.

Publicerad
Annons

I SvD (29/6) skriver Susanne Wigorts Yngvesson om Humanisternas kampanj ”Gud finns nog inte”. Att en teolog är kritisk till Humanisterna förvånar nog ingen. Det som förvånar är att Yngvesson och flera andra vanligtvis omdömesgilla debattörer ser sig nödgade att tillgripa så grovt artilleri. Vad är det som skrämmer så i tanken om ett samhälle där alla har rätt till sin egen tro, utan att det upphöjs till norm att tro på ett visst sätt? Ett samhälle där man bejakar mångfald men tillerkänner människor rättigheter som individer snarare än som medlemmar av religiösa eller kulturella kollektiv?

Yngvesson är inte ensam om att skapa en nidbild av Humanisterna och sedan frenetiskt angripa den. Ola Sigurdson är professor i tros- och livsåskådningsvetenskap, hans titel förpliktigar till en nyanserad analys. Men i Svenska Kyrkans Tidning säger han om Humanisternas kampanj: ”Det är en aggressiv reaktion på vad de ser som ett hot”.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons