Alldeles för många nationella prov

De nationella proven har en roll att fylla men de är för många och ger för stora negativa effekter på elever, lärare och lärandet. Prov i SO och NO bör inte vara obligatoriska, skriver Eva-Lis Sirén, Lärarförbundet, och Mimmi Garpebring, Sveriges elevråd.

Publicerad
Annons

I dessa dagar är hundratusentals elever och lärare mitt inne i en intensiv period av nationella prov. Elever säger att det känns som att allt bara handlar om prov. Det finns fog för denna känsla. De nationella proven är omfattande. En elev i årskurs 6 i grundskolan testas i fem olika ämnen under vårterminen. Varje prov innehåller olika delar, vanligen 3-5 stycken som ofta görs vid olika tillfällen. Under våren blir den tid som ägnas åt att kontrollera elevernas kunskaper oproportionerligt stor i förhållande till den tid som ägnas åt att lära nytt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons