”Ny politik krävs för att nyanlända ska få jobb”

Sverige behöver en ny näringslivspolitik, som utgår från att de arbetskraftsintensiva tjänstebranscherna är av central betydelse för att bryta utanförskapet bland många arbetslösa utrikes födda. Det skriver ett flertal debattörer.

Publicerad
Annons

Sverige har, trots flera år av BNP-tillväxt, ökad sysselsättning och minskad statsskuld, en bestående hög arbetslöshet bland utrikes födda. Den senaste statistiken från Statistiska Centralbyrån (mars 2018) visar att det totalt är fler utrikes födda som är arbetslösa än inrikes födda, trots att det är cirka 3,5 gånger fler inrikes födda i arbetskraften. Skillnaden i deltagande på arbetsmarknaden mellan inrikes- och utrikes födda har också ökat över tid. Om inga åtgärder vidtas för att motverka denna utveckling är risken att de höga arbetslöshetstalen bland utrikes födda blir bestående, med höga samhällsekonomiska kostnader och sociala problem som följd.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons