Martin Sunnqvist:Akademien är inte så privat som den tror

I förra veckan antog Svenska Akademien en ny kommentar till sina stadgar. Där menade man att det ligger närmast till hands att jämföra Akademien med privaträttsliga organisationer. Men frågan är om man inte borde ha jämfört sig mer med de statliga institutionerna.

Publicerad
Svenska Akademien har en unik rättslig ställning bland ­institutionerna i Sverige.

Svenska Akademien har en unik rättslig ställning bland ­institutionerna i Sverige.

Foto: Patrik C Österberg / IBL
Annons

Sedan 1786 har Svenska Akademiens stadgar i stort sett varit oförändrade till dess att kungen i våras ingrep och lade till en ny bestämmelse om ledamots utträde ur Akademien. I förra veckan antog Akademien en ny kommentar till stadgarna där man klargjorde hur stadgarna ska tolkas och tillämpas framöver. Här finns ett stort antal intressanta frågor att analysera närmare. Jag kommer att ta upp den övergripande frågan om Akademiens rättsliga ställning och tre detaljfrågor, nämligen om antalet ledamöter som krävs vid inval av nya ledamöter, om uteslutning och jäv, samt om lojalitetsplikt och tystnadsplikt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons