ANNONS
Scrolla ner till SvDScrolla ner till SvD

”Håller inrikespolitiken i Sverige på att haverera?”

Politikerna har underskattat väljarna och bäddat för en situation då landet kan bli omöjligt att regera. När valet är över måste alla partier låta det inbördes taktikspelet få stå tillbaka och söka de lösningar som är bäst för landet. Det skriver Carl-Magnus Hyltenius, bland annat före detta ambassadör i Danmark.

Publicerad

Svensk inrikespolitik må i det förgångna ha framstått som tråkig, men den har varit kapabel att frambringa lösningar, ibland som kompromisser, som tjänat landet väl. Den har också kännetecknats av både realism och idealism. Vi har slagit vakt om våra egna nationella intressen, till exempel genom att hålla oss med ett starkt försvar samtidigt som vi har spelat en pådrivande och medlande roll i det internationella nedrustningsarbetet. Vi har också varit bland de främsta när det gäller att uttrycka solidaritet och i praktisk handling hjälpa andra mindre lyckligt lottade länder, bland annat i vår biståndspolitik.

Laddar…