Analys

Per Lindvall:Räntehökarnas oro överdriven

Per Lindvall

Statistik är till för att synas. Det stora löpande svenska bytesbalansunderskottet är ingen tydlig indikation på att den svenska kronan är för svag, tvärtom, men däremot att det svenska sparandet är stort, för stort, och att oron för den svenska finansiella instabiliteten är klart överdriven.

Publicerad
Annons

Ett vanligt argument bland de allt mer vilsna svenska räntehökarna är att det stora svenska bytesbalansöverskottet, som i årstakt nu ligger på runt 6,5 procent av BNP, är en tydlig indikation på att den svenska kronan fortfarande är mycket svag och att den svenska Riksbankens relativa högräntepolitik inte alls har lett till den förstärkning av kronan som exempelvis den plågade svenska basindustrin har beklagat sig över. Vårt stora bytesbalansöverskott, att vi säljer mer varor och tjänster än vi importerar, visar ju på vår fortsatt mycket goda konkurrenskraft menar de.

Men det är en alltför lättvindig slutsats. Granskar man bytesbalansstatistiken så framträder en helt annan bild. De stora positiva posterna i vårt bytesbalansöverskott är inte alls är kopplade till den svenskbaserade industrins konkurrenskraft, vilken istället har försvagats med den starka kronan. Gräver man ytterligare i den statistik som SCB gör på uppdrag av just Riksbanken så är det också mycket uppenbart att statistiken över landets finansiella utlandsställning är missvisande. Den redovisade svenska nettoskulden på 165 miljarder kronor kan helt enkelt inte stämma. De stora ackumulerade överskotten under de senaste tjugo åren, liksom den växande positiva avkastningen på landets utländska investeringar, så kallade faktorinkomster, talar istället för att Sverige har mycket stora nettotillgångar i utlandet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons