Varför inte investera vinsterna i vården?

Publicerad
Annons

På Brännpunkt
14/7
ger ett antal vårdbolag uttryck för att de privata aktörerna skulle vara förlorare på upphandling av vård. I en stad som Stockholm där över 50 procent av hemtjänsten och 70 procent av omsorgsboende är utlagt på privata aktörer kan man konstatera att de privata aktörerna knappast kan vara missgynnade. Det är snarare tvärtom när man ser exempelvis på LOV-lagstiftningen som tydligt ger de privata utförarna fördelar, gällande exempelvis tilläggstjänster, som de offentliga inte har. I annat fall hade väl de privata aktörerna lämnat vårdområdet? Trenden är istället att de privata aktörernas andel av välfärden växer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons