Analys

Stora vinster läggs på hög – det är dåligt för Sverige

Produktiviteten, och då framför allt den klena utveckling för densamma, har vuxit fram som det stora ekonomiska bekymret för de mogna ekonomierna och då inte minst Sverige. En självklar och viktig delförklaring, men inte särskilt väl genomlyst, är de låga investeringarna inte minst hos börsföretagen.

Publicerad
Annons

Diskussionen om en allt svagare produktivitetsutveckling i utvecklade ekonomier är ingen ny företeelse. Den amerikanska ekonomen William Baumol lanserade under 1960-talet sin teori som fick namnet ”Baumols dilemma”.

Baumol menade att i takt med att vissa sektorer, som varuproduktion, blir allt effektivare så blir de en allt mindre del av den samlade ekonomin. Allt medan den arbetsintensiva tjänstesektorn, som inte har samma förutsättningar att rationaliseras, blir en allt större del. Baumol tog exemplet med en symfoniorkester som är ungefär lika produktiv idag som på 1800-talet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons