Vilddjur och safari i Europa

Järvar i Finland, björnar i Rumänien och bävrar i svenska Bergslagen. Idag finns många möjligheter till safari runtom i Europa – och det ska bli fler. Stiftelsen Rewilding Europe återskapar vildmarker på flera håll.

Publicerad
Ett vildare Europa skulle skapa nya möjligheter för olika former av naturturism.

Ett vildare Europa skulle skapa nya möjligheter för olika former av naturturism.

Foto: STAFFAN WIDSTRAND/NATURENS BÄSTA
Annons

Områden runt om i Europa håller på att avfolkas i stor skala. Den yngre generationen lämnar landsbygden och flyttar till utbildning och jobb i städerna. Sinnebilden av bonden som fridfullt om än slitigt plöjer sin åker med en åsna blir allt mer en romantisk tanke utan förankring i verkligheten.

När tamdjuren försvinner tar buskar och sly över, med liten biologisk mångfald som följd. Kvar blir marker som inte fyller någon funktion för vare sig människor eller djur. Det vill stiftelsen Rewilding Europe ändra på.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons