Försvarsmakten tar bara fram underlag för beslut i riksdagen

Publicerad
Annons

Ordervägran är ingen bra idé för försvaret, skriver SvD på ledarplats den 1 juli. Beträffande Gemensam lägescentral med Network operating center (GLC/NOC) framgår av inriktningspropositionen att utvecklingen skall gå i den riktningen. Beslut i frågan ska enligt propositionen fattas på politisk nivå.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons