Högskolan är inte jämställd

OLIKA VILLKOR | Den svenska högskolan är en ojämställd och starkt könsuppdelad arena. Det går inte att förlita sig på att tiden kommer att lösa problemen. Tiden går, men kvinnors och mäns olika villkor och möjligheter inom akademin består. Tidigare insatser på området har alltför ofta haft en kosmetisk karaktär, skriver Pia Sandvik Wiklund och Pontus Ringborg på Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Publicerad
Inom grundutbildningarna på högskolenivå är två tredjedelar av studenterna kvinnor. Samtidigt är 82 procent av professorerna män. Vi måste fråga oss; vart tar kvinnorna vägen, skriver Pia Sandvik Wiklund och Pontus Ringborg på Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Inom grundutbildningarna på högskolenivå är två tredjedelar av studenterna kvinnor. Samtidigt är 82 procent av professorerna män. Vi måste fråga oss; vart tar kvinnorna vägen, skriver Pia Sandvik Wiklund och Pontus Ringborg på Delegationen för jämställdhet i högskolan.

Foto: HASSE HOLMBERG/SCANPIX
Annons

I en dom i mars i år fann Uppsala tingsrätt att Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) hade diskriminerat kvinnliga sökande till veterinärutbildningen. Vid lottning mellan sökande med lika meriter hade manliga sökande genom såkallad viktning favoriserats. Domen väckte en livlig debatt om sk positiv särbehandling. Det är en viktig debatt som måste föras.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons