Recension

Fritt fallZeh – en tänkande författare

Martin Lagerholm
Publicerad
Annons

Få i den tyska litteraturen har på senare år så övertygande kvalificerat sig till rangbeteckningen författare som
Juli Zeh – prosaist, dramatiker, reseskildrare, debattör och doktorand i internationell rätt. Sammantaget en helgjuten samhälls- och människoskildrare som ur skiftande synvinklar inte bara visat prov på sin litterära hantverksskicklighet utan också på en sant intellektuell förmåga att analysera vår samtid. Att det är så tillfredsställande att få ta del av en på djupet
tänkande författare säger kanske mer om vårt allmänna kulturklimat än om Zehs författarskap som sådant, vilket för den sakens skull inte förtar ett uns av de lika lekfulla som begreppsmässigt uppfordrande kvaliteter som genomsyrar hennes böcker.

Att man inte läser Zeh av bekvämlighet vet alla som tagit del av hennes två tidigare på svenska utkomna romaner, ”Örn och ängel” och ”Leklust”. Därtill tycks hon alltför trogen tanken på att verkligen gå till botten med sitt stoff och med de konstnärliga och intellektuella möjligheter det erbjuder. I så måtto ligger den verkliga styrkan hos Zeh i det att hon på en och samma gång förnyar och konserverar det skönlitterära berättandet; visar tydligt att det faktiskt är möjligt att få någonting sagt om den värld vi lever i.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons