Minnesota förenade mina världar

Nyanlända somalier känner redan från början hur kyligt det är att vara invandrare och avvikande i Sverige. De får ångest och depression när de upptäcker Sveriges höga trösklar, rigida arbetsmarknad, besvärliga språk, byråkratiska administration och reserverade människor. De flesta flyttar vidare till England eller USA eller bor kvar med hopp om att flytta en vacker dag. Det skriver Rahma Dirie, fritidspolitiker/kommunfullmäktige Stockholm.

Publicerad
Annons

Omkring 1,2 miljoner svenskar utvandrande till USA under 1800-talet. De flydde inte från terror, tortyr och förföljelser men från den fattigdom som präglade Sverige på den tiden. USA välkomnade dem och gav dem förutsättningar att bygga en framtid. I de gamla svenskbygderna i Minnesota lever i dag (enligt officiella skattningar) cirka 45 000 somalier. De utgör den senaste vågen av invandrare och är även de i full färd med att bygga sin tillvaro i det nya landet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons