Lyckligt lottade kvinnor gynnas

Thomas Gür
Publicerad
Annons

Tanken att kvinnor genom positiv särbehandling ska få företräde till mansdominerade höga befattningar i svenskt samhällsliv har vunnit stort gehör. Priset för denna märkliga idé betalas av tusentals välmeriterade unga kvinnor som diskrimineras uteslutande på grund av sitt kön och som förhindras att komma in på högskoleutbildningar, trots att de är lika meriterade som de män som antas.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons