Avgifter i skolan förbjuds

Alla avgifter i skolan kommer att förbjudas. I framtiden ska ingen behöva betala för elevernas museibesök och utflykter. Regeringen, miljöpartiet och vänsterpartiet har kommit överens om att skärpa skollagen, erfar SvD.

Publicerad
Annons

Redan i dag är huvudregeln att undervisning ska vara gratis. Elever i grundskolan ska ”utan kostnad ha tillgång till böcker, skrivmateriel, verktyg och andra hjälpmedel som behövs”, säger lagen.
Men en undersökning som Majblommans riksförbund gjorde förra året visade att var tredje kommun tog betalt för vissa skolaktiviteter. För familjer med låga inkomster kan detta vara ett stort problem.
”Jag har inte råd att låta mina barn följa med på skolutflykter, dom får vara hemma. Min dotter säger att hon är sjuk, för hon skäms för att säga som det är”, skriver en förälder i ett brev till Majblommans riksförbund.

En orsak till att skolorna kan ta betalt är att det finns ett kryphål i bestämmelserna, som utnyttjas friskt. Enligt den nuvarande skollagen får det finnas ”enstaka inslag” i undervisningen som kan leda till ”en obetydlig kostnad” för eleverna.
Men regeringen och de båda samarbetspartierna har nu enats om att helt och hållet ta bort denna formulering ur lagen, erfar SvD. Det innebär att möjligheten
för kommuner och friskolor att systematiskt ta ut avgifter för skolresor, friluftsdagar och entréavgifter, kommer att försvinna.
Däremot är partierna överens som att ge skolorna möjlighet att be barnen om att ta med sig ett matpaket på utflykter.
”Självklart måste det dock finnas utrymme för skolan att någon gång be eleverna ta med sig matsäck till en friluftsdag eller liknande”, ska det stå i den nya lagens förarbeten.
Men först måste regeringen, vänsterpartiet och miljöpartiet enas om hela den nya skollagen, som har stötts och blötts i segdragna förhandlingar. Alla knäckfrågor är ännu inte lösta, men de sista diskussionerna mellan partierna ska enligt planerna hållas i dag.
Miljöpartiet och vänsterpartiet har tryckt på hårt för att skärpa lagen när det gäller möjligheten att ta betalt av eleverna.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons