Recension

EU! Förslag för ett annat Europa + Sköna EuropaJordbruket i EU enar antagonister

KRITISKA RÖSTER | EU-motståndets nestor i Sverige, Per Gahrton, är aktuell med en bok om EU. Det är ­likaså två före­trädare för näringslivet, Stefan Fölster och Johnny Munkhammar. Det finns betydande skillnader i deras verk, men likheterna är påfallande.

Publicerad
Annons

Den intressanta omsvängning som präglar flera av de politiska partiernas EU-politik inför valet till Europaparlamentet sätter också sina avtryck i bokutgivningen. Vem hade till exempel för bara några år sedan kunnat tro att EU-motståndets nestor i Sverige,
Per Gahrton , och två företrädare för näringslivet,
Stefan Fölster och
Johnny Munkhammar , skulle vara överens i så mycket? Det finns visserligen fortfarande betydande skillnader, men likheterna är faktiskt påfallande.

Efter många års aktivt motstånd förklarar Per Gahrton i boken
Befria EU! att det inte är en ”framkomlig väg” att kräva Sveriges utträde ur EU. Han presenterar istället en lång rad förslag som syftar till att förvandla unionen till en politiskt mer utspädd organisation. Han vill slänga Lissabonfördraget i papperskorgen och går till storms mot ”likriktningshysterin” och ”protektionismen”, vill skrota den gemensamma jordbrukspolitiken, förespråkar fortsatt utvidgning och skulle helst se att EU blev ett förbund av stater. Så långt är han ganska överens med Stefan Fölster och Johnny Munkhammar i
Sköna Europa . Kanske är det löst sammanhållna statsförbundet den mest framgångsrika modellen för EU? frågar sig författarna utan att ge ett definitivt svar.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons