KBT bättre än antidepressiv behandling

Personer med lätta och måttliga ångest och depressioner bör i första hand behandlas med kognitiv terapi - inte läkemedel.

Det slår Socialstyrelsen fast i sina nya nationella riktlinjer som innebär ett paradigmskifte i synen på hur dessa folksjukdoma ska behandlas.

Anna-Lena Haverdahl
Publicerad
Annons

Tidigare har det sagts att läkemedel och psykologisk behandling är lika bra. Nu lyfts alltså KBT fram som överlägset medicinering . Skälet är att det vetenskapliga stödet till förmån för KBT blivit allt starkare. Det gäller i första hand vid måttliga och lindrigare depressioner. Vid lindriga depressioner räcker det till och med med de datatorstyrda, internetbaserade KBT-programmen. Det måste alltså inte altid vara en utbildad terapeut involverad.

När det gäller den psykodynamiska terapin finns ännu för få studier för att några säkra slutsatser ska kunna dras. Så är inte fallet med KBT.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons