FRA-domarens besked är inte lugnande

Publicerad
Annons

Debatten om FRA handlar ytterst om var gränserna för svensk försvarsunderrättelseverksamhet och signalspaning går. Ett effektivt verktyg i arbetet att identifiera yttre hot och terrorism är övervakning och avlyssning genom signalspaning. Övervakningen tar sikte på inhämtning och lagring av en gigantisk mängd trafikdata, det vill säga uppgifter om vem som kommunicerar med vem och när. Dessa trafikdata inhämtas och bearbetas. De överlämnas också i obearbetat skick till andra länder, något som FRA tidigare har nekat till, men nu medger. När man överlämnar obearbetad trafikdata tappar man all kontroll på hur materialet därefter bearbetas, sprids och sparas.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons