SVT förmörkar folkets förnuft

Publicerad
Annons

Vad tv serverar är de senaste vetenskapliga landvinningarna, som ofta är omstridda. En färsk enkät visar att ungdomar i gymnasieåldern inte har förtroende för svensk forskning inom naturvetenskaperna, men att de däremot hyser stor aktning för parapsykologi och astrologi. Den medeltida vidskepelsen är alltså på väg att återuppstå.

Statstelevisionen bär det största ansvaret för denna förmörkelse av folkets förnuft. Vad tv serverar är de senaste vetenskapliga landvinningarna, som ofta är omstridda. De är den yttersta spetsen av ett isberg, eftersom de inte representerar hela kunskapsmassan utan bara en nyligen tillkommen komplettering. Nyhetsperspektivet ger en förvriden bild av vad en viss vetenskap har givit civilisationen. Man får lätt intrycket att fysiken handlar om exotiska partiklar, som bara uppträder under ett kort ögonblick efter bombardemang i oerhört komplicerade och dyrbara acceleratorer.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons