Kontroll över metaforerna skapar makt

UPPHOVSRÄTT Metaforer är grundläggande för vårt tänkande, men även för rättssystemet. De språkliga lånen från den fysiska världen – nätverk, moln, e-bok – styr tanken mer än vi tror, och det blir lätt att vi tänker på exempelvis digitala kopior i samma termer som fysiska.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Metaforer är på tapeten igen. Exempelvis kunde vi nyligen läsa Eva Ströms analys av Tranströmers metaforik (SvD, 15/10), gjord via metaforforskarna Lakoff och Johnson. Dessa, och Eva Ström, lyfter fram att metaforerna på något sätt relaterar till underliggande tankestrukturer som metaforerna är sprungna ur eller ett resultat utav. Och hon finner en motsättning, en effekt, i Tranströmers diktande: ”Vad Tomas Tranströmer åstadkommer i sina metaforer är inte sällan ett brott mot dessa underförstådda strukturer och hans bilder har just på grund av detta av många omvittnats som överrumplande.”

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons