Harald Gustafsson:Konsten att styra riket från sadeln

Forna tiders kungar och hov flackade ständigt runt mellan slott och kungsgårdar i sina riken. Varför? JBDL Strömberg beskriver i en ny bok resandet som både fysisk och symbolisk maktutövning – det gällde att visa upp sig och bygga borgar.

Harald Gustafsson
Uppdaterad
Publicerad
Annons

Gustav Vasa skrev 1553 till sina fogdar längs kusten att de skulle ordna så att allmogen hjälpte med lotsning där han skulle resa. Särskilt gällde det att de visade vägen inomskärs, så att han ”med våra små barn icke alltid utomskärs uti den stora havsvågen draga skola”. En annan gång förmanade han drottningen, som skulle färdas på Mälaren med döttrarna, att säga åt skepparen att reva seglen om det skulle blåsa upp. Gustav var förvisso en envåldshärskare med tyranniska drag, men han visar rörande och mänskliga drag när han skriver om sina närmastes resor.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons