”Svårt sjuka barn ska inte utvisas”

De allra mest utsatta barnen drabbas hårdast av den tillfälliga utlänningslagen. Lagen som infördes 2015 förlängs nu i väntan på att en permanent migrationslag ska tas fram. Vi vill varna för att den nya lagen kan innebära fortsatt kraftiga försämringar för de barn som är i mest behov av skydd, skriver Véronique Lönnerblad och Christina Heilborn, Unicef Sverige.

Publicerad
Annons

Länge fanns de humanitära skälen som ett komplement i svensk lag för att skydda de mest utsatta bland de asylsökande. Barn har kunnat beviljas uppehållstillstånd på grund av så kallade särskilt ömmande omständigheter. Det innebär att till exempel svårt sjuka barn, eller barn som har omhändertagits på grund av våld i hemmet, har fått möjlighet till uppehållstillstånd. Särskilt ömmande omständigheter har också omfattat barn som saknar familj, eller barn som länge vistats i Sverige och saknar nätverk i sitt ursprungsland.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons