Annons

Så fungerar digital logistikproduktion

Effektivare processer, minskad administration och kortare ledtider. Malmöbaserade Myloc utvecklar koncept och digitala molnbaserade lösningar som förenklar och automatiserar gränsöverskridande verksamhetskritiska processer.

– De som arbetar i logistikflödet ska enkelt kunna överblicka och arbeta med all nödvändig information på ett ställe. På så sätt skapar vi förutsättningar för en helt ny nivå av prestanda och flexibilitet inom logistiken, säger Lars Eiring, vd och affärsområdeschef för Myloc Logistics och Solutions.

Myloc, som bildades 2007, är ett konsult- och lösningsbolag som utvecklar molnbaserade lösningar för logistik. Samtliga inblandade aktörer kan kopplas ihop i ett och samma system där de i realtid kan dela information och samverka kring alla aktiviteter.

– Våra digitala logistikprodukter skapar helt nya typer av förutsättningar och samarbeten. Det är ett ovärderligt verktyg för logistikproduktion och underlättar i både planering, rapportering och informationsdelning. Det handlar om att få kontroll över de resurser man har och på så sätt kunna göra ständiga förbättringar i sin verksamhet, säger Anders Eklund, marknads- och affärsområdeschef för Myloc Construction.

Minskar resursbehov i byggandet

Myloc arbetar med skräddarsydda digitala lösningar för en rad olika branscher – allt från byggföretag till hamnar, kommuner och regioner. Enligt Lars Eiring har dessa områden stora möjligheter till effektivisering genom digitalisering:

– Med hjälp av våra lösningar kan de här branscherna, med stor potential, få en möjlighet att driva logistik med samma industriella kvalitet och effektivitet som i tillverkningsindustrin. Vi möjliggör till exempel effektiv bygglogistik genom digitala arbetssätt som låter alla inblandade samverka och dela information på ett smidigt sätt.

Anders Eklund tillägger:

– Våra lösningar kan korta byggtider och minska resursbehov i byggandet – samtidigt som våra kunder kan ta del av effekter i form av lägre kostnader.

Interkommunal delningstjänst

Just nu arbetar Myloc tillsammans med Ystad, Trelleborg, Tomelilla och Skurup i projektet Innovationsupphandling Syd, som genomförs med stöd av Vinnova och Upphandlingsmyndigheten.

– Vi har utvecklat en interkommunal delningstjänst som är en återanvändningsportal för gemensamma resurser. Det kan till exempel handla om utlåning, hyra, försäljning och byte av möbler, integrerat med tjänster transport och lager, säger Lars Eiring.

De medverkande kommunerna ser stora fördelar med att ta vara på varandras resurser och kompetenser.

– Som en liten kommun kanske man använder en resurs ett fåtal gånger per år. Genom att möjliggöra en effektiv delning kan andra närliggande kommuner återanvända dessa resurser och öka användningen. På så sätt uppnår vi mindre slit och släng och kan minska på resursslöseri samtidigt som vi hjälper våra kunder uppnå fler mål inom Agenda 2030, avslutar Anders Eklund.