Anders Mathlein:Lyckan och den heliga vinstmaximeringen

Har föreställningen om lycka kapats av näringslivet och den politiska sfären? Den brittiske sociologen William Davies hävdar i sin nya bok att vårt känsloliv analyseras, manipuleras och utnyttjas för kommersiella och ideologiska syften.

Publicerad
Adam Wrafter
Foto: Adam Wrafter
Annons

Om en strof som ”Lyckan kommer, lyckan går, den Gud älskar lyckan får” inte låter helt tillförlitlig, kan man frestas att ta saken i egna händer. I vår sekulariserade och självfixerade tid förefaller lyckan snarare vara nåbar genom till exempel träning, konsumtion, viljestyrka eller goda råd.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons