Stora brister i svensk rättskedja

Regeringen och myndigheterna har inte har lyckats effektivisera rättskedjan, vilket leder till att ärenden läggs på hög hos polis, åklagare och tingsrätter. Det behövs en kraftsamling inom svenskt rättsväsende, skriver riksrevisor Jan Landahl.

Publicerad
Annons

Brottslighet medför lidande och kostnader för enskilda människor, men även för samhället i stort. För att allmänheten ska känna förtroende för rättsväsendet är det viktigt att det fungerar väl och att ärendeflödet av brottmål mellan myndigheterna är effektiv.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons