”Sverige sårbart för nätburna IT-attacker”

Det avancerade datorviruset Stuxnet, sannolikt skapat i syfte att sätta Irans urananrikning ur spel, innebär ett paradigmskifte inom cyberkrigföring som får konsekvenser även för Sverige. Viruset kan modifieras för att angripa svenska kärnkraftverk. Det skriver Johan Sigholm, doktorand i militärteknik vid Försvarshögskolan.

Publicerad
Annons

IT-krigföring och cyberterrorism är hot som experter beskrivit sedan flera år tillbaka. Hoten har främst kommit att associeras med företeelser som förvanskade hemsidor eller blockerade internetförbindelser, såsom i fallet med cyberattackerna mot Estland år 2007. Denna typ av angrepp kan visserligen förorsaka omfattande skada, men har av många bedömare setts som ett mindre problem mot vilket Sverige dessutom stått förhållandevis väl rustat.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons