Palmes kommission – ett misslyckat projekt

Olof och Lisbet Palme, 1 maj 1982.
Olof och Lisbet Palme, 1 maj 1982. Foto: Rolf Petterson/TT

1980 blev Olof Palme ordförande för en internationell expertkommission för nedrustnings- och säkerhetsfrågor. Bland medlemmarna fanns representanter för såväl USA som Sovjet. Kommissionens arbete fick dock ingen långsiktig betydelse

Dick Harrison
Publicerad
Annons

Fråga: ”Vad var Palmekommissionen för något? Jag har hört att Palme, medan han inte var statsminister, spelade en stor internationell roll som medlare mellan supermakterna i denna kommission. Ledde detta någon vart?”

Dick Harrison: Palmekommissionen var ett initiativ som växte fram efter att kalla kriget hade fått en nystart under åren kring 1980, inte minst till följd av den sovjetiska inmarschen i Afghanistan och Reagans tillträde som amerikansk president. Som en respons på världshändelserna och den nya kapprustningen växte en omfattande fredsrörelse fram, vilken blev allt högljuddare under första hälften av 1980-talet. För Olof Palme kom utvecklingen att fungera som en språngbräda in på den internationella arenan. I egenskap av representant för det neutrala Sverige befann han sig i en position som var mer potentiellt fruktbar än den övriga socialdemokrater i väst hade. Politiker som Willy Brandt i Tyskland var ju inte fria att agera efter eget sinne, eftersom deras stater var medlemmar i NATO och beroende av USA.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons