Pelle Snickars:Mot ett snålare internet

Internets ekonomiska utbyten består av dels direkt handel (Amazon), dels fria gåvor (Wikipedia). Men det är en tredje form, hybridekonomin, som juristen och författaren Lawrence Lessig tror kommer att prägla hur man i framtiden gör affärer på nätet.

Pelle Snickars
Publicerad
Annons

För snart två år sedan höll Lawrence Lessig en föreläsning i serien ”Authors@Google”. Inför en skara av skeptiska programmerare på Googles nya New York-kontor skisserade han konturerna av två dominerande former av nätkulturer som han tyckte sig urskilja på webben. Den ena av dessa former kallade Lessig för ”read only culture” (RO) och den andra för ”read write culture” (RW). Den senare framhölls som en variant på datatermen ”read/write” och refererade bland annat till bloggar som en ständigt föränderlig och interaktiv medial plattform. Poängen med webbens alla miljoner bloggar var inte deras kvalitativa värde, utan fastmer att bloggkulturen aktivt bidrar till samhällets demokratiska fromma. Dess passiva motsats var enligt Lessig den monologiska ”read only culture”, eller bara RO – en anspelning på ”read-only memory”, det dataformat för lagring som användare inte kan ändra och som därför utnyttjas för distribution.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons