”Invandring kan ge Sverige långsiktiga fördelar”

Dagens debatt kring invandring har kommit att mest fokusera på svårigheter – att tillhandahålla flyktingboenden, långa väntetider för asylärenden, belastningen på välfärdsystemet, rasism och främlingsfientlighet. Det finns ett uppenbart värde i att kunna hjälpa människor i nöd, men kan en ökad invandring också ge långsiktiga positiva effekter för Sverige? Det skriver docent Mats Jerkeman.

Uppdaterad
Publicerad
Annons

Ett av de mest intressanta seminarierna vid årets Almedalsvecka arrangerades av Statistiska centralbyrån, som presenterade rapporten ”Sveriges framtida befolkning 2015–2060”. Jag hoppas att denna rapport läses av alla beslutsfattare med ansvar för landets framtid. Befolkningen år 2060 förväntas enligt denna rapport stiga till 12,9 miljoner, en ökning med 3,2 miljoner från 2014. Ökningen beror främst på ökad invandring, som beräknas till ca 100 000 per år, ett antal som naturligtvis är mycket svårt att prognosticera med säkerhet.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons