OECD spår bistra tider

Samarbetsorganisationen OECD betecknade i går krisen i eurozonen som den största risken för världsekonomin och efterlyste snabba och kraftfulla politiska åtgärder. I värsta fall står hela valutaunionen på spel, varnade OECD och uppmanade Europeiska centralbanken att ingripa.

Tomas Lundin
Publicerad
Annons

Eurozonen befinner sig för närvarande i en ”mild recession”. Men risken är att krisen smittar av sig på länder som hittills ansetts ha relativt stabila finanser. Utan motåtgärder skulle detta leda till en dramatisk inbromsning.

–Vi är oroade över att politikerna ska blunda för att det krävs snabba beslut för att tackla de reala och växande riskerna för världsekonomin, manade i går OECD:s chefsekonom Pier Carlo Padoan.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons