Jobbökning bland funktionsnedsatta

Allt fler personer med funktionsnedsättning och med nedsatt arbetsförmåga arbetar enligt en rapport från Arbetsförmedlingen och SCB. Sysselsättningsgraden har ökat till 55 procent år 2013 jämfört med 50 procent år 2008.

TT
Publicerad
Annons

Närmare en miljon personer, eller cirka 16 procent av befolkningen, i åldern 16-64 år uppger själva att de har någon funktionsnedsättning och av dem bedömer 70 procent att de också har en nedsatt arbetsförmåga.

Sex av tio av dem som har nedsatt arbetsförmåga och är sysselsatta arbetar numera heltid.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons