Musik kan ta snabbfil till känslorna

BEFRIAD Först i musikterapin fick Eva kontakt med obearbetade känslor som samtalsterapin inte hade rått på. Förklaring: musiken tar en genväg till känslocentrum, förbi hjärnbarken.

– Då hinner intellektet inte sätta upp ett mentalt försvar, säger musikterapeuten Katarina Lindblad.

Publicerad
Musik kan väcka djupt liggande känslor och är därför ett effektivt terapeutiskt verktyg, förklarar Marit Eneström och Katarina Lindblad vid Musikterapicentrum i Stockholm.

Musik kan väcka djupt liggande känslor och är därför ett effektivt terapeutiskt verktyg, förklarar Marit Eneström och Katarina Lindblad vid Musikterapicentrum i Stockholm.

Foto: MATHIAS KARLSSON
Annons

Förra hösten började Eva gå hos en musikterapeut med sånginriktning eftersom hon ville arbeta med rösten – kroppens eget instrument. Att rösten är nära kopplad till känslorna har Eva upplevt många gånger. Genom sången har hon fått kontakt med sin sorg, ilska och frustration.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons