Annons

Högeffektiv logistik genom automation

Lagerhanteringsexperter som Kardex märker tydligt att många företag har börjat överväga automation.
Lagerhanteringsexperter som Kardex märker tydligt att många företag har börjat överväga automation. Foto: Kardex

Coronapandemin har accelererat e-handeln och rubbat leveranskedjor – men även ökat intresset för automation som en högeffektiv lagerlösning.

Till följd av pandemin, märker lagerhanteringsexperter som Kardex tydligt att många företag har börjat överväga automation. Detta är mycket påtagligt inom exempelvis e-handel, där företag har haft höga krav på sig att möta den stora orderökningen med bevarad hasighet och servicegrad. Stor skillnad kan göras genom optimerade lagerprocesser.

Verksamheter som idag arbetar med manuell lagerhantering står inför flera utmaningar. Personalen behöver sträcka och böja på sig för att få tag på vissa varor, det tar lång tid att leta, plocka, kontrollera, sammanställa ordrar och skicka ut.

– Automatisering reducerar dessa moment radikalt. Genom att nyttja byggnadens takhöjd optimalt, förvaras varorna på en mycket kompakt yta vilket minskar gångtiden avsevärt. Varor som vanligtvis lagras på 300–350 kvadratmeter med traditionella lagerhyllor kan i stället rymmas i en maskin som endast upptar 10–20 kvadratmeter av lagerytan. Lagerautomater som exempelvis Kardex Compact Buffer kopplas upp mot kundens affärssystem, hämtar önskade artiklar, levererar dem direkt till en ergonomisk plocköppning och laserpekare visar exakt vilka varor som skall plockas för att minska risken för fel, säger Nicklas Lövqvist, Area Sales Manager på Kardex.

Genom modern robotteknik kan Kardex även erbjuda helautomatiska lösningar. Med hjälp av Robomotive plockrobottar skapas en sömlös anslutning mellan lagerautomater och sorterings- eller packningslinjen. Eftersom lösningen är en ”add-on”, kan existerande kunder enkelt uppgradera sina semiautomatiserade lösningar till helautomatiska system. Detta är en otrolig fördel eftersom de kan effektivisera sina processer avsevärt – med minimal påverkan på befintlig struktur.

Automation passar de flesta företag med små och medelstora produkter. Foto: Kardex

– Sedan har vi haft många exempel på kunder där personalen tvingats hålla sig hemma på grund av förkylningssymptom, säger Nicklas. Där innebär automation en otrolig fördel. Maskinerna kan jobba 24 timmar om dygnet om så behövs, och de är enkla att lära sig om man måste ta in extraresurser. Samtidigt kan man ge personalen andra arbetsuppgifter så att de slipper ett ofta väldigt monotont och krävande arbete där många får ergonomiska besvär i längden.

Automation passar de flesta företag med små och medelstora produkter. Kardex samarbetar med alla sina kunder i ett långsiktigt partnerskap för att se vilka utmaningar som finns och vad som kan hanteras med smartare lagerlösningar. Deras skalbara system gör att man kan börja med en mindre installation och successivt öka automationen när verksamheten växer och behoven utvecklas.