”Misstag att diskriminera människor med autism”

Illustration: Thomas Molén
Illustration: Thomas Molén

Autism kopplas ofta till olika svårigheter men tillståndet kan innebära talanger som bidragit till mänsklig­hetens utveckling. Unika förmågor missas, enligt professor Simon Baron-Cohen.

Anna Lagerblad
Publicerad
Annons

För omkring 100 000 år sedan inträffade en ”kognitiv revolution”. Då utvecklade människan en ny avancerad förmåga att se och experimentera med mönster i tillvaron.

Tack vare den kunde hon hitta nya källor till mat, skapa musikinstrument, utveckla nya färdigheter, minska smärta och sjukdom och förstå världen på ett fördjupat sätt.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons