Daniel Braw:Demokrati på ovanliga vägar

Varför finner sig folket i Storbritannien i att en del av parlamentet – överhuset – saknar folkvalda medlemmar? Det är en av de underligheter i brittisk politik som får sin förklaring i ljuset av de fyra skilda berättelser som historiskt har lett fram till dagens demokrati.

Daniel Braw
Publicerad
Annons

Kritiken som ofta riktas mot oss, att vi som nation saknar öppenhet för det intellektuella, rymmer ett mått av sanning. Så skrev en gång den brittiske premiärministern Stanley Baldwin. Och uppfinnandet av uttrycket ”too clever by half”, littera­turen om avsaknaden av brittiska intellektuella och förekomsten av en premiärminister som till sitt försvar säger sig vara en rätt vanlig sorts kille tycks peka i samma riktning.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons