Johan Eriksson:Konsten visade Freud vägen till själsdjupet

Sigmund Freud inledde tidigt en ­dialog med konsten och litteraturen för att hämta inspiration och åskådliggöra sina framväxande psykoanalytiska teorier. I den elfte volymen av Freuds samlade skrifter, som nu finns på svenska, söker han svaret på varför ett konstnärligt verk kan beröra oss människor så djupt.

Publicerad
Den persiska mattan låg på Freuds analys-soffa.

Den persiska mattan låg på Freuds analys-soffa.

Foto: KHUE BUI/AP
Annons

Nog måste man tillstå att människan är en märklig och på många sätt tvetydig uppenbarelse. Å ena sidan tycks hon inte utgöra någonting annat än ett objekt bland andra i den psykofysiska världen, ett objekt som är inlemmat i den naturliga ordningens kausalitet och som experimentellt kan studeras utifrån den positiva vetenskapens karaktäristiska tredjepersons-perspektiv. Men det som väsentligen gör detta objekt till just en människa, tycks å andra sidan per definition inte vara ett objekt i världen. Närmare bestämt: det mänskliga hos människan är hennes karaktär av att vara, inte ett erfaret objekt i världen, utan ett erfarande subjekt för världen. Och endast ett subjekt kan tillskrivas sådana mänskliga predikat som avsikter, önskningar, fantasier, känslor eller förståelse – predikat som alltså inte refererar till fantastiska egenskaper hos människo-­objektet, utan snarare refererar till erfarenhetsstrukturer som är att hänföra till människo-subjektet och i relation till vilka ting och händelser i världen vinner psykisk kvalité i form av mening, betydelse, innebörd.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons