Järnvägens kris svårknäckt nöt

Hur svårt kan det vara att få järnvägen att fungera? Väldigt svårt, om man ska döma av de ständiga fel och förseningar som drabbar resenärerna och hela samhällsekonomin. Snart 30 år efter att ett krisande SJ började splittras upp lär det dröja ännu många år innan det blir ordning.

Publicerad
BJÖRN WEIDLERTZ, SEKO
Foto: BJÖRN WEIDLERTZ, SEKO
Annons

Man kan ju tro att Jörgen Lundström skulle vara glad. De senaste 15 åren har det nästan ständigt blivit mer pengar till underhåll av järnvägen och han är ändå ordförande för fackförbundet Seko på Infranord, ett bolag som på uppdrag av Trafikverket sköter mycket av underhållet av den svenska järnvägen.

Men Jörgen Lundström är tvärtom väldigt missnöjd med hur det fungerar, ungefär lika missnöjd som alla resenärer som drabbats av förseningar. Och då hjälper det inte att den förra borgerliga regeringen höjt anslagen och den nya röd-gröna regeringen höjt ännu mer från de närmare 9 miljarder som förra året gick till underhåll.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons