Idén om internet som laglös zon leder fel

Publicerad
Annons

”Många niondeklassare säger att det är ok, därför borde vi inte lagstifta kring det”. Ungefär så kan resonemanget i Marcin de Kaminskis inlägg på Brännpunkt
3/6 sammanfattas. Om man följt de Kaminskis opinionsbildningsprojekt Cybernormer inser man snabbt att detta endast är det senaste i raden av exempel på hur lagstiftning kring nätet misstänkliggörs. Men internet är inte isolerat från samhället, och idén om internet som en laglös zon är lika frånstötande som ett samhälle utan lagar.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons