Ny studie: Vätterrödingen akut hotad

Vätterrödingen är akut hotad. Beståndet har minskat kraftigt de senaste 50 åren. En av förklaringarna är det allt varmare klimatet, visar en ny studie.

TT
Publicerad
Annons

Enligt en rapport från Högskolan i Skövde medför milda vintrar att det blir svårare att hitta föda både för nykläckta yngel och större fiskar. Ett varmare klimat leder till ekologiska felanpassningar som slår mot rödingen i två av dess åldersklasser. Dels utvecklas rödingrommen för snabbt så att ynglen hinner förbruka sina näringsreserver innan tillgången på annan föda blivit tillräcklig, dels minskar tillgången på föda för äldre rödingar när också siklöjans rom kläcks för tidigt i värmen.

För att hjälpa vätterrödingen att klara det akuta läget föreslås en rad åtgärder som att begränsa inplanterade kräftors jakt på rom, minska konkurrens från inplanterad lax och undvika för stort uttag från yrkes- och fritidsfiske.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons