Tala klarspråk om klimatkraven

kärnkraft Många har åsikter om de svenska klimatmålen. Men de visioner som framförs av såväl regering som opposition och olika intresseorganisationer saknar alla en trovärdig helhetssyn på energiområdet. Att de höga klimatambitionerna kräver mer –inte mindre –kärnkraft än idag vill ingen tala om, skriver företrädare för Kungliga Vetenskapsakademiens energiutskott.

Publicerad
Annons

Regeringen har nyligen gett Energimyndigheten i uppdrag att analysera och utforma förslag till hur en höjning av målet för den förnybara elproduktionen till 25 TWh till år 2020 ska genomföras. Det är bra. Men mer för- nybar energi och energieffektivisering räcker inte. Både regeringens och oppositionens höga klimatambitioner kräver även mer – inte mindre – kärnkraft än idag.

Annons
Mer från Startsidan
Annons
Annons